Donášku pizze zabezpečujeme vrámci Banskej Bystrice a okolitých Kynceľova, Riečka, Tajov, Selce, Malachov, Nemce, Slovenská Ľupča, Horná/Dolná Mičiná, Priechod.

Pivo