Donáška pizza EAT HAM
Pizzu dodávame na adresu, ktorú zákazník uvedie v objednávke v priemere od 45 do 60 minút, najneskôr však do 120 minút a to výlučne v Banskej Bystrici a jej blízkom okolí.
 
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo dodaciu lehotu skrátiť alebo predĺžiť podľa aktuálnej vyťaženosti prevádzky, pričom o tom informuje zákazníka vopred pred doručením tovaru na telefónnom čísle, ktoré zákazník uviedol v objednávke.

Donáška v rámci Banskej Bystrice je od 0,49 €. Minimálna suma pre prijatie a vybavenie objednávky vrámci Banskej Bystrice je od 5,50 €, v závislosti od vzdialenosti - viď tabuľku nižšie.

Cena za donášku v okolí Banskej Bystrice závisí od vzdialenosti obce od prevádzky a vykonáva sa len do týchto vymenovaných obcí: Kynceľová, Nemce, Riečka, Tajov, Selce, Malachov, Slovenská Ľupča, Priechod, Horná a Dolná Mičiná,. Minimálna suma pre prijatie a vybavenie objednávky mimo Banskej Bystrice závisí od vzdialenosti obce od prevádzky.
 
Výšku minimálnej objednávky a cenu doručenia na Vašu adresu zistíte v tejto tabuľke:
 
Sásová 5,5 0,49
Rudlová 5,5 0,49
Kostiviarska 5,5 0,49
mesto 5,5 0,79
Jakub 7 0,79
Kynceľová 7 0,79
Fončorda 7 0,79
Uhlisko 7 0,79
Radvaň 10 0,99
Kráľová 10 0,99
Nemce 10 0,99
Senica 10 0,99
Podlavice 10 0,99
Šalková 15 0,99
Selce 15 0,99
Uľanka 15 0,99
Kremnička 15 0,99
Skubín 10 0,99
Pršianska terasa 15 0,99
Tajov 20 3
Riečka 20 3
Priechod 25 3
Malachov 25 4
Rakytovce 25 4
Slovenská Ľupča 20 3
Iliaš 20 2,5
Horná Mičiná 25 4
Dolná Mičiná 25 4