Donáška pizza EAT HAM
Pizzu dodávame na adresu, ktorú zákazník uvedie v objednávke najneskôr do 120 minút a to výlučne v Banskej Bystrici.
 
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo dodaciu lehotu skrátiť alebo predĺžiť podľa aktuálnej vyťaženosti prevádzky, pričom o tom informuje zákazníka vopred pred doručením tovaru na telefónnom čísle, ktoré zákazník uviedol v objednávke.

Donáška v rámci Banskej Bystrici je spoplatnená sumou 0,99 € (eur). Minimálna suma pre prijatie a vybavenie objednávky vrámci Banskej Bystrice je 4,50 € (eur).

Donáška v okolí Banskej Bystrice je spoplatnená sumou 4 € (štyri eura) a vykonáva sa len do týchto vymenovaných obcí: Horné Pršany, Kynceľova, Riečka, Tajov, Selce, Malachov, Nemce. Minimálna suma pre prijatie a vybavenie objednávky mimo Banskej Bystrice je 20,00 € (dvadsať eur).